รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย รักหินลาด (นิก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
อีเมล์ : Wuttichai_1361200139815@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 ม.10 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2560,18:28 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.160.6


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล