รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา มีสำราญ (ใหญ่)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 32
อีเมล์ : yuttana.arch@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่ง : สถาปนิก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2560,18:55 น.   หมายเลขไอพี : 49.228.118.178


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล