รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณัฐรัมภา นาชัยภูมิ (โบว์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
อีเมล์ : bownut_bb@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนยางคำพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 199 ม.8 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2560,19:29 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.249.161


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล