รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชาย ทวีชีพ (เบียร์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
อีเมล์ : yyuy6570@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองพันทหารสื่อสารที่ 6
ตำแหน่ง : เสมียนพิมพ์ดีด
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กองพลทหารราบที่ 6 กองพันทหารสื่อสารที่ 6 118 ม.7 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2560,19:43 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.36.43


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล