รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายก่อเกียรติ ทันเขิม (บี)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
อีเมล์ : ccubisoft@gmail.com
เว็บไซต์ : facebook.com/cuttorex
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Cubisoft Co.,Ltd. / น้ำดื่มมังกร
ตำแหน่ง : CEO
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 99/148 หมู่16 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.ค. 2560,06:50 น.   หมายเลขไอพี : 114.109.71.13


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล