รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ตูมภูเขียว (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
อีเมล์ : Jackky0093@outlook.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 4 งานผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 34 ถนนธารนที(ซ้าย) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.ค. 2560,14:29 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.79.105


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล