รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ขวัญฤดี มงคลกุล (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 37
อีเมล์ : kwan_kkm@outlook.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : INDORAMA PETROCHEM LTD.
ตำแหน่ง : QC Technician
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 4 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.ค. 2560,14:32 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.7.114


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล