ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 106) 30 ก.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 442) 26 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ และห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4555) 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ และห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2082) 18 มิ.ย. 63
เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 731) 17 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3995) 11 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องการมอบตัวนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3607) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9407) 10 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าสอบศึกษาต่อโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาวันที่ 6-7 ม.ย. 63 (อ่าน 868) 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1200) 15 พ.ค. 63
ผ้าป่าสามัคคี 48 ปีแก้งคร้อวิทยา วันที่ 14 สิงหาคม 2563 (อ่าน 517) 04 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1040) 14 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (อ่าน 1792) 14 เม.ย. 63
เรื่องรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ทางออนไลน์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1947) 07 เม.ย. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMR,IEP) ทางออนไลน์ (อ่าน 664) 07 เม.ย. 63
เลื่อนการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกประเภท และการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ของ (อ่าน 542) 18 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 684) 17 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (อ่าน 458) 17 มี.ค. 63
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ SMR,IEP ม.1 และ ม.4 (อ่าน 558) 16 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (อ่าน 574) 13 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP) (อ่าน 576) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SMR) (อ่าน 777) 12 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1260) 11 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1125) 11 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) (อ่าน 1118) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1746) 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 874) 05 มี.ค. 63
เลื่อนประกาศผลการรับสมัครครูต่างชาติ [Foreigner teacher hiring announcement is postponed to the 5th (อ่าน 267) 27 ก.พ. 63
พิธีมอบช่อดอกไม้ชื่นชมยินดีนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 361) 20 ก.พ. 63
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (อ่าน 167) 19 ก.พ. 63
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5689) 05 ก.พ. 63
กำหนดการสอบ Chaiyaphum Chemists Test 2020 (อ่าน 389) 24 ม.ค. 63
การสอบแข่งขัน Chaiyaphum chemistry test 2020 (อ่าน 778) 12 ม.ค. 63
ตะคร้อ อรพิม คืนสู่ช่อ รับขวัญ ผอ.วีรยุทธ คืนถิ่น (อ่าน 278) 16 ธ.ค. 62
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7254) 03 ต.ค. 62
งานแสดงมุทิตาจิตคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณในปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 (อ่าน 618) 01 ต.ค. 62
อรพิมผลัดช่อ ตะคร้อลากิ่ง (อ่าน 684) 20 ก.ย. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 828) 08 ส.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 788) 09 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 354) 08 ก.ค. 62