ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 (อ่าน 142) 29 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพเคมี 2021 (อ่าน 330) 29 พ.ย. 64
เลื่อนประกาศผลสอบอัจริยภาพเคมี (อ่าน 142) 27 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในโครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับ ครู-นักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ปีการศึกษา2564 (อ่าน 95) 25 พ.ย. 64
ประกาศชื่อนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 262) 25 พ.ย. 64
ประกาศชื่อนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 63) 25 พ.ย. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 (อ่าน 131) 24 พ.ย. 64
การแข่งขันทักษะวิชาการ ในโครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับ ครู-นักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 78) 20 พ.ย. 64
สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางสังคมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 61) 20 พ.ย. 64
การสอบแข่งขันออนไลน์ อัจฉริยะเคมี 2021 (อ่าน 145) 18 พ.ย. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ 2565 (อ่าน 226) 26 ก.ย. 64
ประชุมเชิงปฏฺบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษา การกำหนดค่าเป้าหมาย และการจัดทำตัวชี้วัดของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 174) 26 ก.ย. 64
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 (อ่าน 264) 18 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ฉบับท่ี5 (อ่าน 275) 12 ก.ย. 64
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 (อ่าน 134) 04 ก.ย. 64
ประกาศขอรับซิมการ์ดสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ (อ่าน 389) 04 ก.ย. 64
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4 (อ่าน 80) 22 ส.ค. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 1143) 16 ส.ค. 64
ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ ๓ (อ่าน 195) 05 ส.ค. 64
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ (อ่าน 0) 01 ส.ค. 64
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ ๒ (อ่าน 78) 25 ก.ค. 64
การบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึก Timeline นักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (อ่าน 2268) 08 ก.ค. 64
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 577) 06 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2564) (อ่าน 138) 02 ก.ค. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 304) 30 มิ.ย. 64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 (อ่าน 4819) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7702) 31 พ.ค. 64
เรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 312) 31 พ.ค. 64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1 (อ่าน 3574) 31 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4452) 31 พ.ค. 64
เรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3162) 30 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียน ม.3 เดิม) (อ่าน 2396) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป) (อ่าน 3125) 25 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMR และ IEP (อ่าน 750) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 13451) 24 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน และประสงค์ให้ สพม.ชัยภูมิ จัดสรรที่เรียนให้ (อ่าน 250) 24 พ.ค. 64
การทดสอบความรู้เคมีระดับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 314) 23 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 905) 21 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2976) 14 พ.ค. 64
ให้ผู้สมัครสอบ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทำเเบบสำรวจความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 (อ่าน 320) 11 พ.ค. 64