ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 (อ่าน 2987) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6152) 31 พ.ค. 64
เรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 202) 31 พ.ค. 64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1 (อ่าน 2906) 31 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3902) 31 พ.ค. 64
เรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2798) 30 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียน ม.3 เดิม) (อ่าน 2196) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป) (อ่าน 2941) 25 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMR และ IEP (อ่าน 651) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 12861) 24 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน และประสงค์ให้ สพม.ชัยภูมิ จัดสรรที่เรียนให้ (อ่าน 180) 24 พ.ค. 64
การทดสอบความรู้เคมีระดับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 205) 23 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 825) 21 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2779) 14 พ.ค. 64
ให้ผู้สมัครสอบ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทำเเบบสำรวจความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 (อ่าน 262) 11 พ.ค. 64
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่ง (อ่าน 473) 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11075) 30 เม.ย. 64
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 1660) 23 เม.ย. 64
กำหนดแผนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 378) 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1964) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้อันดับสำรองรายงานตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤาแบบเข้ม (IEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 449) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้อันดับสำรองรายงานตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMR) และ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 438) 21 เม.ย. 64
มาตรการการมอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2181) 17 เม.ย. 64
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 (อ่าน 401) 16 เม.ย. 64
ข้อปฏิบัติของผู้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 386) 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMR และ IEP (อ่าน 4134) 02 เม.ย. 64
แจ้งปฏิทินโรงเรียนในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 (อ่าน 17) 02 เม.ย. 64
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6415) 09 มี.ค. 64
การสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2021 (อ่าน 1233) 08 ม.ค. 64
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (อ่าน 1331) 05 ม.ค. 64
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 801) 30 ธ.ค. 63
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ช่วงที่ 2 (อ่าน 944) 25 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 (อ่าน 347) 24 ธ.ค. 63
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 541) 30 ก.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 893) 26 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ และห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5674) 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ และห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2746) 18 มิ.ย. 63
เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1138) 17 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4402) 11 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องการมอบตัวนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3923) 11 มิ.ย. 63