โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMR (อ่าน 383) 23 มิ.ย. 60
เชิญชวนบุคลากรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาร่วมแต่งชุดผ้าไทย กิจกรรม (อ่าน 364) 22 มิ.ย. 60
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 390) 20 มิ.ย. 60
นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อ แสดงความชื่นชมยินดีกับครูและนักเรียน (อ่าน 492) 20 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 779) 08 มิ.ย. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (อ่าน 403) 07 มิ.ย. 60
พิธีสวดอภิธรรมศพ นายบุญชู ต่อสกุล (อ่าน 380) 03 มิ.ย. 60